Dit is geen geldige locatie

Gevluchte Afghaanse vrouwen aan de slag als consulent bij Accent

2022-07-26
Origami - Afghaanse consulenten

Op donderdag 30 juni gaf JobRoad het startschot van het ORIGAMI-project: een project dat 5 gevluchte Afghaanse vrouwen de kans geeft na een intens opvolgtraject ten volle te participeren in onze samenleving. Na een intensieve taalopleiding en interne trainingen bij Accent, zullen de vrouwen klaargestoomd worden om vanaf november effectief aan de slag te gaan als consulent.


Vorige zomer nam de Taliban de macht over in Afghanistan. Het Belgische leger repatrieerde meer dan 1400 personen naar België. Velen onder hen kregen ondertussen een positief antwoord op hun asielprocedure en dienen zich nu te integreren in onze Belgische samenleving. De Taliban installeerde een vrouwonvriendelijk beleid: de middelbare scholen voor meisjes dienden de deuren te sluiten en de boerka werd terug verplicht voor alle vrouwen in het openbare leven. Deze praktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van JobRoad en Accent: zij willen iedereen de kans bieden om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Via het ORIGAMI-project willen ze het ondernemerschap in vrouwen aanwakkeren.

Joachim commeene (Manager JobRoad): “ORIGAMI wil de kans bieden aan 5 Afghaanse vrouwen om zich te ontplooien tot een volwaardige consulent. De origamivogel staat symbool voor de vlucht die de vrouwen er hebben opzitten, maar ook en vooral, de hoop om zich te kunnen ontvouwen tot ondernemende vrouwen die ten volle kunnen participeren in onze samenleving.”

Een samenwerking tussen Accent, JobRoad en BLCC

Accent wil 5 Afghaanse vrouwen de kans bieden om tewerkgesteld te worden als consulent binnen één van hun lokale kantoren. JobRoad ivzw, die als netwerkorganisatie de boodschap 'integratie door werk’ uitdraagt, tekende samen met Accent, House of HR en BLCC een aangepast opleidingsprogramma uit. Tijdens de zomermaanden krijgen de de vrouwen een intensieve taaltraining door opleidingspartner BLCC. In de maanden september en oktober start de vakinhoudelijke opleiding die wordt voorzien door de Accent Business School, het interne opleidingscentrum van Accent. De vrouwen krijgen in die maanden nog één dag taalopleiding per week. Na vier maanden (juli-oktober) zijn de 5 vrouwen volledig klaargestoomd om effectief als uitzendconsulent aan de slag te gaan in één van de kantoren van Accent.

Met ondersteuning van Mothers for Peace

De selectie van de 5 vrouwen gebeurde met de ondersteuning van de organisatie Mothers for Peace. Hun personeelsleden die actief waren in Afghanistan konden gerepatrieerd worden met de Red Kite-missies van het Belgische leger. Het project werd voorgesteld aan Mothers for Peace, de uiteindelijke selectie van de 5 vrouwen gebeurde via een screeningsdag. Een jury bestaande uit afgvaardigden van BLCC, Accent en JobRoad onderwierpen de kandidaten aan een reeks taal- en competentietesten. Het meest doorslaggevende was echter de motivatie en het groeipotentieel van de uiteindelijk geselecteerde vrouwen. Op donderdag 30 juni wordt het startschot gegeven van het ORIGAMI-project in één van de Accent-kantoren in Ieper. Ondertussen zijn ook de gesprekken lopende met Talent&Pro in Nederland om ook daar 5 Afghaanse dames aan het werk te krijgen.

Anouk Lagae (CEO Accent): “Bij Accent vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt diens talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We zijn dan ook bijzonder fier dat we als inclusieve onderneming onze schouders kunnen zetten onder dit project.”

Jobs per sector
Populaire locaties
Laden...
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956