Dit is geen geldige locatie

Basisopleiding veiligheid nu verplicht op tijdelijke en mobiele werven

2023-05-11
Sinds 15 april 2023 is iedereen die op een tijdelijke of mobiele werf of bouwplaats activiteiten uitvoert verplicht om een basisopleiding van minstens 8 uur te volgen. Deze nieuwe maatregel verandert niets aan de regels die al in bepaalde sectoren gelden. Alle info op een rij.

Sinds 15 april 2023 is iedereen die op een tijdelijke of mobiele werf of bouwplaats activiteiten uitvoert verplicht om een basisopleiding van minstens 8 uur te volgen. Deze nieuwe maatregel verandert niets aan de regels die al in bepaalde sectoren gelden. Alle info op een rij.


Verplichte basisopleiding veiligheid: dit moet u weten

Sinds 15 april 2023 moet iedereen die activiteiten uitvoert op tijdelijke en mobiele werven een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur volgen. Deze veiligheidsopleiding moet niet alleen gevolgd worden door de werknemers van een aannemer, maar ook door de werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen en door de zelfstandigen.

De opleiding moet bij voorkeur plaatsvinden voor de werkzaamheden beginnen, en ten allerlaatste één maand na opstart. De werkgever die de opdracht geeft tot de werkzaamheden is verantwoordelijk om deze opleiding te organiseren via een opleidingspartner zoals Talent Lab.

Uitzondering: de nieuwe maatregel is niet van toepassing op PC 124.

 

Uitrol van nieuwe wetgeving zal trapsgewijs verlopen

Hoewel deze nieuwe wetgeving officieel in werking is getreden op 15 april 2023, zal de praktische uitrol ervan trapsgewijs verlopen. Zo kan iedereen op wie deze nieuwe wetgeving van toepassing is de nodige opleidingen tijdig volgen.

Wie nog nooit heeft gewerkt op een bouwplaats, moet in eerste instantie de kans krijg om een basisveiligheidsopleiding te volgen en daarmee de nodige kennis te verwerven.

Wie al langer werkzaam is op een bouwplaats, moet de kans krijgen om de opleiding te volgen binnen de termijn van één jaar na inwerkingtrede van deze nieuwe wetgeving, dus ten laatste op 15 april 2024.

 

Wat als medewerkers al beschikken over veiligheidsattesten?

Medewerkers die al over de nodige kennis beschikken die voorzien is in de basisveiligheidsopleiding, worden vrijgesteld van de opleiding als ze aan één van deze voorwaarden voldoen:

  • Ze beschikken over een attest waaruit blijkt dat ze de nodige kennis al hebben verworven via een andere opleiding, bijvoorbeeld een VCA-attest.
  • Ze kunnen aantonen dat ze in de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar ervaring hebben verworven door te werken op tijdelijke of mobiele werven.

 

Verandert dit iets aan de strenge regels die al van toepassing zijn in bepaalde sectoren?

Neen. Deze nieuwe wetgeving doet geen afbreuk aan strengere regels of richtlijnen die al van toepassing zijn in bepaalde sectoren of ondernemingen. Het is dus belangrijk om met beide regels rekening te houden bij het organiseren van een veiligheidsopleiding.

Vragen over deze nieuwe verplichte basis veiligheidsopleiding? Aarzel niet om contact op te nemen met uw vertrouwde Accent contactpersoon of met onze Compliance afdeling, via risk@accentjobs.be.

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956