Coronavragen

Uw Accent kantoor

Is Accent nog bereikbaar?

Onze medewerkers blijven beschikbaar, maar afspraken zullen voorlopig niet meer fysiek kunnen doorgaan. Op die manier willen wij jouw gezondheid en die van onze interne medewerkers zo goed mogelijk kunnen garanderen.

  • Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via chat bereiken (via de chatfunctie in onze MyAccent app, die jullie kunnen downloaden via de App Store of Play Store). Mocht het iets langer duren vooraleer wij je telefoontje kunnen beantwoorden, dan rekenen wij graag op je begrip.
  • Fysieke afspraken vermijden we zoveel mogelijk. Indien dit toch noodzakelijk is, kunnen we slechts 1 persoon per kantoor binnenlaten. We volgen ook de strikte maatregelen die de overheid ons voorschrijft (voldoende afstand houden, geen handen geven, enz.).

We begrijpen dat je misschien met vragen zit over je contract, economische werkloosheid, de veiligheid op je werk,… Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons. We beantwoorden liever te veel vragen, dan te weinig.

 

Ik heb een contract gekregen, maar ik dacht dat ik niet meer moest gaan werken?

Dat kan en dat betekent hoogstwaarschijnlijk goed nieuws. Op 22 maart kwam er namelijk een nieuw advies van de RVA. Dit advies gaf mee dat uitzendmedewerkers ook in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke werkloosheid onder verschillende voorwaarden. We stelden het bedrijf waar jij wordt tewerkgesteld de vraag of ze tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht hadden aangevraagd voor hun vaste medewerkers. Zij hebben dit bevestigd. Hierdoor kunnen ook de uitzendmedewerkers, waarvan werd aangegeven dat hun opdracht zou verder gezet worden zonder coronacrisis, in aanmerking komen voor een uitkering. In dit geval hoef je dus niet te gaan werken, maar dien je het contract wel digitaal te ondertekenen. Bij de verwerking van de contracten geven we aan de RVA door dat je momenteel tijdelijk werkloos bent. Verder raden wij je aan om de nodige documenten in orde te maken, zoals je verder in deze Q&A kan lezen.

 

Mag een sollicitatiegesprek fysiek plaatsvinden tijdens de coronacrisis?

Het crisiscentrum heeft hierin een redelijk standpunt ingenomen. Solliciteren wordt immers gelijkgesteld aan werken. Sollicitaties kunnen dan ook nog fysiek plaatsvinden, maar enkel mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het is wel aangeraden om sollicitatiegesprekken zo veel mogelijk vanop afstand te organiseren. Gaan solliciteren aanziet men dus als een essentiële verplaatsing.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Waarom wordt mijn contract verlengd als de organisatie waarbij ik werk overmacht heeft aangevraagd?

De RVA publiceerde op 21 maart dat uitzendmedewerkers ook recht hebben op werkloosheidsuitkering door overmacht (Corona). Accent heeft vanaf dat ogenblik contracten verlengd voor alle uitzendmedewerkers waarvan de intentie bestond om een duurzame relatie op te bouwen met de klant-inlener. En waarvan het contract was blijven doorlopen zonder deze crisis.

Indien de werkgever zelf geen overmacht zal aanvragen voor de vaste medewerkers, kunnen wij als uitzendkantoor ook geen tijdelijke werkloosheid aanvragen voor onze uitzendmedewerkers bij deze klant.

 

Ik wil mijn administratie in orde maken voor mijn economische werkloosheid/ werkloosheid door overmacht. Wat moet ik doen om mijn uitkering te krijgen?

Het is zo dat de RVA tijdelijk een vereenvoudigde procedure handhaaft om de administratieve workload te verlagen en zo snel mogelijk te kunnen handelen. Concreet wil dit zeggen dat voor tijdelijk werklozen in de maanden maart, april en mei 2020 geen C3.2A controlekaart meer moet worden ingevuld. Door de nieuwe maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, kan je vanop afstand een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid doen.

Wat moet ik doen?

Via de Hulpkas:

Het is heel eenvoudig, je dient enkel een online formulier in te vullen. Hoe en waar je dat doet, lees je hier

 

Via de vakbond:

Indien je bent aangesloten bij de vakbond, is hetzelfde formulier van toepassing. Dit formulier dien je ingevuld over te maken aan je vakbond.

Hieronder vind je per vakbond meer informatie over hoe je dit online doet:

 

Ik moet nog starten als uitzendmedewerker bij een klant-inlener. Ik heb echter nog geen enkele dag gewerkt als uitzendmedewerker. Wat nu?

De RVA publiceerde in zijn adviezen dat het niet is toegelaten om een arbeidsovereenkomst te sluiten om deze nadien onmiddellijk te schorsen wegens overmacht of economische redenen.

Het contract moet dus van rechtswege geannuleerd worden wegens overmacht.

 

Ik hoorde in de pers over korting op mijn energiefactuur voor tijdelijk werklozen. Wat houdt dit in? (Vlaams Gewest)

Tijdelijk werklozen krijgen van de Vlaamse Overheid automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort waarmee zij een maand hun water- en energiefactuur kunnen betalen. De precieze timing is vooralsnog onduidelijk maar de gezinnen moeten hun factuur in tussentijd wel blijven betalen.

De vergoeding van 202,68 euro is gebaseerd op de gemiddelde water- en energiefactuur van een gemiddeld huishouden.

  • Meer dan 1 gezinslid is tijdelijk werkloos. Ontvangt het gezin dan meerdere tussenkomsten?
    Ja. Er zal voorzien worden in één tussenkomst per medewerker in het statuut van tijdelijke werkloosheid.
  • Wat met mensen die deeltijds technisch werkloos zijn? Wordt de premie dan pro rata uitbetaald?
    Om het systeem eenvoudig te houden en omdat er grote onzekerheid is over de beschikbaarheid van voldoende administratieve krachten daarvoor (waardoor de tijdsduur van uitbetaling te sterk zo oplopen), werd beslist het recht op de forfaitaire vergoeding te laten openen bij 1 dag tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen. Er is dus ook geen pro rata berekening.

 

Kan ik uitstel vragen voor de betaling van mijn hypothecaire lening?

Het klopt dat de Belgische banken bereid zijn om personen met financiële moeilijkheden betalingsuitstel voor hypothecaire leningen toe te staan. De bank zal je hiervoor wellicht naar een attest vragen dat aantoont dat je financiële schade lijdt. Je kan dit opvragen bij je werkgever of je contactpersoon bij je uitzendkantoor (indien je via uitzendarbeid werkt).

 

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meegeteld voor de berekening van de jaarlijkse vakantie?

De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Er komt een afzonderlijk KB voor deze gelijkstelling, via procedure beheerscomité RJV.

 

Mag ik een centje bijverdienen wanneer ik tijdelijk werkloos ben wegens overmacht?

Ja, je mag een centje bijverdienen, maar dan heb je voor die dag evenzeer geen recht op uitkering. We sommen kort de voorwaarden hieronder op.
 
Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendmedewerker of flexi-jobber. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Dus op de dag waarop je normaal aan het werk dient te zijn, maar dat door tijdelijke werkloosheid niet bent, ontvang je of je uitkering tijdelijke werkloosheid of je loon van je flexi-job. Deze tewerkstelling moet meegedeeld worden aan de uitbetalingsinstelling zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig zal een terugvordering van de teveel uitbetaalde uitkeringen gebeuren.

 

Ik werk tijdens de corona-crisis

Ik moet mij verplaatsen om te gaan werken. Heb ik dan een document nodig?

In België is er vooralsnog geen attestatiesysteem. Niemand is dus verplicht om zijn of haar verplaatsing met een attest te kunnen aantonen. Toch merken we in de praktijk regelmatig controles.

Accent heeft daarom een standaarddocument opgenomen dat we je kunnen bezorgen indien je hier nood aan hebt. Vraag dit zeker op bij jouw Accent contactpersoon.

 

De klant waar ik werk doet beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Mag ik alsnog werken op sommige dagen? Of is dit verboden?

In geval van overmacht hoeft een onderneming niet volledig gesloten te zijn. In de praktijk betekent dit dat sommige medewerkers tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld en anderen niet. Medewerkers kunnen werkloosheidsdagen en arbeidsdagen ook afwisselen.

Bovendien mogen ook uitzendmedewerkers nog blijven werken als er sprake is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij de klant. Als er economische werkloosheid zou zijn, dan mag uitzendarbeid echter niet.

 

Ik ben een Franse medewerker die moet komen werken in België, welke formaliteiten moet ik in orde maken?

Grensarbeiders die in Frankrijk wonen en die de Belgische grens willen oversteken, moeten verplicht het document dat door de Belgische overheid werd opgesteld en door hun werkgever werd ingevuld op zak hebben. Dit document is via volgende link te downloaden:
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/certificat%20pour%20les%20travailleurs%20frontaliers.pdf


Hoe bescherm ik mij het best tegen het coronavirus op de werkvloer?

Tussen al de boodschappen door, weet je het soms niet meer. De mensen van 'Play it Safe' maakten er een leuke video-opleiding over. Daarin vind je alles wat je moet weten om je zo goed mogelijk te beschermen.
Kijken jullie mee ter bescherming van jezelf én de anderen?

 

Mijn VCA-attest vervalt bijna. Mag ik nog werken als uitzendmedewerker in de bouw?

Door de verstrengde maatregelen heeft BESACC-VCA beslist om een dispensatie toe te kennen van 3 maanden voor diploma’s die reeds zijn of komen te vervallen in de periode van 18 maart 2020 tot 5 april 2020.

Voor de uitzendsector is dit belangrijk voor uitzendmedewerkers met bijvoorbeeld attesten basisveiligheid (b-VCA) en leidinggevenden (VOL-VCA) die in deze periode vervallen.

 

Ik ben student en moet momenteel niet naar school. Kan ik gedurende deze periode werken als jobstudent?

Ouder dan 18 jaar?

Als student blijf je betrokken studeren, maar door overmachtsredenen zijn de lessen opgeschort. Je bent en blijft echter student dus kan je nog steeds als jobstudent werken, bovendien kan dit gedurende de ganse week.

Jonger dan 18 jaar?

In dat geval mag de toegelaten arbeidsduur niet meer zijn dan diegene tijdens een effectieve lesweek. Tewerkstelling kan bijvoorbeeld op woensdagnamiddag of in het weekend, maar mag geen 38u / week bedragen. Deze periode geldt namelijk niet als vakantie.

Ik ben een buitenlandse student (met beperking van 20u).

Aangezien we niet kunnen spreken van een schoolvakantie (hoewel het voor velen zo zal aanvoelen) moeten we de wet strikt toepassen. Ook de buitenlandse studenten mogen dus niet meer dan 20 uur per week werken.

Wat tijdens de paasvakantie?

Vanaf aanvang van de paasvakantie gaan de regels over naar de normale gang van zaken gedurende een vakantieperiode. Dan mag de minderjarige student voltijds werken en mogen buitenlandse studenten hun 20 uur / week overschrijden.

 

Mogen studenten dit jaar meer werken omwille van de coronacrisis?

Normaal heeft een student per jaar recht op 475 uren aan een verminderde solidariteitsbijdrage. Men heeft beslist om de uren van kwartaal 2 2020 niet mee te tellen in deze 475 uren. Daardoor mogen de studenten dit jaar meer dan 475 uren werken.

 

Ziekte en quarantaine

Ik ben ziek en het bedrijf waar ik voor werk is in tijdelijke werkloosheid. Wie moet mij vergoeden?

Wanneer de uitzendmedewerker / vaste medewerker arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Je komt in dit geval onmiddellijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit).

Indien je al ziek was voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, krijg je gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie.

Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid maak je aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit).

 

Ik ben niet ziek maar moet in quarantaine blijven van de dokter omdat één van mijn huisgenoten besmet is. Onder welke regeling val ik?

In deze situatie val je onder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Stuur het briefje van jouw arts naar het Accent kantoor waarvoor je werkt, zodat wij de nodige administratie voor jou in orde kunnen brengen. Je zal evenzeer de vereenvoudigde procedure voor aanvraag tijdelijke werkloosheid moeten volgen, zoals hierboven omschreven.

 

Wat met feestdagen, inhaalrustdagen en collectieve sluiting? (NIEUW)

Wordt het bouwverlof uitgesteld? 

Hier is momenteel nog geen sprake van. Wel wordt er door de Confederatie Bouw geijverd om verder te werken tijdens het bouwverlof om de schade bij de bouwfirma’s te beperken. Van zodra hier meer duidelijkheid over is, vullen we deze informatie aan.

 

Wat met de uitbetaling van feestdagen (in dit geval Paasmaandag) in een periode van tijdelijke werkloosheid?

Heb je prestaties geleverd na 30 maart?
Dan heb je recht op de betaling van de feestdagen die vallen in de periode van 14 kalenderdagen vanaf het begin van de periode van schorsing als gevolg van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De feestdag zal betaald worden zoals bij een normale tewerkstelling.

Val je sinds 30 maart of eerder volledig onder tijdelijke werkloosheid? Je hebt nog een contract, maar er werd sinds 30 maart of eerder tijdelijke werkloosheid door overmacht ingeboekt? Jouw contract voor volgende week wordt verlengd en de RVA betaalt de tijdelijke werkloosheid verder uit. Gezien er meer dan 14 kalenderdagen zonder onderbreking verstreken zijn sinds de eerste dag werkloosheid, wordt ook de feestdag (in dit geval Paasmaandag) door de RVA uitbetaald.

 

Wat met inhaalrustdagen (in dit geval 14 april 2020)?

Een uitzendmedewerker in de bouwsector heeft recht op een inhaalrustdag indien hij de werkdag die aan de rustdag vooraf gaat effectief tewerkgesteld was als uitzendmedewerker.

Vanuit Constructiv werd ons bevestigd dat dit strikte standpunt ook wordt aangehouden ten opzichte van uitzendmedewerkers die momenteel wel onder contract staan, maar geen prestaties leveren wegens tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Om recht te hebben op de rustdag van dinsdag 14 april 2020 moet je dus effectieve prestaties in de bouwsector geleverd hebben op vrijdag 10 april 2020. Werk je op vrijdag 10 april niet omwille van tijdelijke werkloosheid door overmacht, dan kom je niet in aanmerking voor de uitbetaling van de inhaalrust ten laste van Constructiv, maar heb je wel recht op uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.

 

Wat met collectieve sluiting bij overmacht?

In de bouwkalender worden voor bepaalde regio’s snipperdagen voorgesteld. Dit is niet verplicht te volgen, maar bepaalde bouwbedrijven kunnen er reeds voor gekozen hebben om in de paasvakantie toch enkele dagen collectief te sluiten. In dit geval telt de eerste schorsing. Collectieve sluiting ligt al vast van in het begin van het jaar en blijft ook gelden, ook al is dit bedrijf intussen getroffen door tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Heb je nog jaarlijkse vakantie staan? Dan dien je deze eerst op te nemen tijdens de periode van collectieve sluiting.

 

Werkloosheiduitkering

Heb ik recht op een uitkering nu ik mijn C4 heb gekregen?

Je kunt het zelf achterhalen door jouw persoonlijke situatie via deze site te controleren: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31. Even contact opnemen met de hulpkas zal je ook verder helpen. Zij kunnen onmiddellijk nagaan of je recht hebt op een uitkering.

 

Andere

Waar kan ik terecht met al mijn vragen over wat mag of niet mag volgens de overheid?

Je kunt bellen naar het crisiscentrum: 080014 689. Bel dus zeker niet naar het noodnummer om vragen te stellen waar je mee zou zitten.