Cashbonus actievoorwaarden

Wat?

Accent Construct zal de kandidaat die 30 kalenderdagen onder contract staat via Accent Construct gedurende een bepaalde periode, een bonus aanbieden van één euro bruto per gewerkt uur in die 30 kalenderdagen.

 

Wie?

Enkel nieuwe kandidaten die in het werk worden gesteld vanaf 1 november 2019 komen in aanmerkingen voor de bonus. Nieuwe kandidaten zijn:

  • Personen die zich voor een eerste keer inschrijven bij Accent Construct en die vanaf 1 november 2019 voor het eerst in het werk worden gesteld onder een contract die loopt via Accent Construct;
  • Personen die reeds ingeschreven waren bij Accent Construct, maar nog niet vóór 1 november 2019 via Accent Construct in het werk werden gesteld;
  • Kandidaten die reeds eerder via Accent Construct hebben gewerkt en meer dan 6 maanden lang niet meer onder contract hebben gestaan.

De bonus komt enkel toe aan de kandidaten die zich bij Accent Construct hebben ingeschreven en dus via Accent Construct worden geplaatst bij werkgevers. Kandidaten die via een werkgever bij Accent Construct op payroll worden geplaatst, kunnen niet genieten van de bonus.

Het gaat enkel om tewerkstelling via Accent Construct in Vlaanderen.

 

Wanneer?

De bonus wordt toegekend aan de kandidaat die in de periode tussen 1 november 2019 en 20 januari 2020 via Accent Construct wordt tewerkgesteld en dit onder een contract/contracten van 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Voorbeeld: De kandidaat heeft bij werkgever A gewerkt van 4 november 2019 tot en met 3 december 2019 via Accent Construct. De kandidaat werkte er 8u per werkdag. In het totaal heeft de kandidaat gedurende die 30 kalenderdagen 22 werkdagen gewerkt aan 8u per dag. Dan heeft de kandidaat recht op een bonus van 176 euro bruto.

De bonus kan slechts eenmaal worden toegekend aan de kandidaat.

De kandidaat moet de 30 kalenderdagen onder contract hebben bereikt vóór 20 januari 2020.

Deze 30 kalenderdagen kunnen maximum over 2 werkgevers gespreid worden met een maximum onderbreking van 3 werkdagen tussen twee tewerkstellingen.

Gedurende de periode waarop de bonus wordt berekend, mag de kandidaat geen onderwerp/voorwerp zijn geweest van een arbeidsongeval.

 

Hoe?

De bonus wordt toegekend op alle gepresteerde uren in de 30 kalenderdagen die in rekening worden gebracht. Dit betekent dat in het geval de kandidaat overuren heeft gepresteerd gedurende die 30 kalenderdagen, de bonus ook wordt toegekend op de overuren.

De kandidaat zal de bonus op zijn rekening ontvangen binnen de maand nadat hij de 30 kalenderdagen heeft bereikt.

 

De voorwaarden van de toekenning zijn raadpleegbaar op www.accentjobs.be/cashbonus.