Deze vacature is al ingevuld.

VacatureOperator | Gent

Deze vacature is al ingevuld.

Functieomschrijving

1) Taken in de productie

• Lossen van producten, zowel met heftruck als bulkladingen
• Aan- en afvoeren van lege verpakkingen en hulpstoffen
• Bedienen van productieapparatuur, zowel manueel als automatisch
• Filteren en aftappen van producten en correct afwerken (o.a. labelen, sluiten)
• Correct nemen van stalen voor het labo
• Correct reinigen van procesapparatuur
• Starten en stilleggen van stoomketel en ander equipement (o.a. koeltorens)
• Uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden
• Actief deelnemen aan veiligheidstrainingen
• Zich bekwamen in het gebruik van de verschillende interventiematerialen. Deze steeds toegangkelijk houden. De inhoud en het gebruik van de interventiewagen kennen.
• Proper houden van de terreinen, productie en bijgebouwen, zodat de fabriek zich steeds in een toestand van orde en netheid bevindt. Dit ongeacht de oorzaak van de vervuiling.
• Deelnemen aan 5S rondgangen.
• Uitvoeren van herverpakkingen.

2) Taken in het magazijn

• Uitvoeren van pickingen
• Laden en lossen
• Correct kleven van safety labels en andere voorziene labels
• Grondstoffen en PFR’s direct verwerken en deze op de daarvoor aangewezen plaats stockeren
• Dagelijks leegmaken van de transit zone


3) Opmaak gedetailleerde rapporten

• Ploegrapport helpen invullen
• Batchformulatiebladen invullen
• Aanvullen van herverpakkingsformulieren.
• In Baan:
a) de ontvangen bulkgoederen in het systeem invoeren, alsook andere
grondstoffen, naargelang de situatie.
b) de grondstoffen uitnemen voor elke specifieke productie en invoeren van de afgewerkte producten.
c) batchen completen in Baan
• Afprinten van labels uit Chemmate

4) Correct naleven voorschriften/correct veiligheidsgedrag

• De vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
• Alle milieureglementeringen goed naleven
• Orde en netheid op de terreinen naleven (5S)
• Op regelmatige tijdstippen reinigingsbeurten inlassen
• Reinigen van reactoren (volgens voorgeschreven kuisprocedures), filters, hulptoestellen, productiegebouwen, vloeren en straten.
• Kennis van vergunningssysteem verwerven

Jouw profiel

• Goede communicatie onderhouden is van groot belang
• De collega's goed kennen en weten hoe ermee om te gaan. Helpen waar nodig is belangrijk
• Tijdig rapporteren van moeilijkheden van allerlei aard die de goede omgang van zaken zouden kunnen belemmeren.

Kennis en uitvoeren van productieprocessen

• Lezen/begrijpen van SOP's en correct tot uitvoering brengen
• Kennis van de kritische BPSMS processen verwerven
• Kennis van de kritische BPSMS grondstoffen verwerven

Wij bieden jou

Bij Accent Jobs weten we dat de arbeidsmarkt uit verschillende doelgroepen bestaat, elk met eigen wensen en eisen.
Om die diversiteit het hoofd te kunnen bieden, zijn er verschillende gespecialiseerde afdelingen opgericht.
Zo kunnen we iedereen helpen met kennis van zaken.
Tijdens het sollicitatieproces staan we je graag als jobcoach bij met raad en daad. Ons doel, samen met jou de gepaste job vinden.

Bedrijfsinformatie

Onze klant is een chemiebedrijf. Ze maken 400 verschillende producten.
De operatoren moeten de producten mengen, aftappen en naar het magazijn brengen.
Hun activiteit: chemicaliën voor pulp -, papier

  • en lederindustrie maken
    Ze werken in 3 ploegen.
    + ervaring in de chemie
    + buiten willen werken (niet properste werk!)

    VEILIGHEID is hier zeer belangrijk!

Erkenningsnummer: VG13/BUO
Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor Accent. Wie, wat of hoe je ook bent of waar je voor staat, het zijn jouw talenten die het verschil maken.

Gerelateerde vacatures

Alle vacatures