Dit is geen geldige locatie

Sociale verkiezingen 2024: andere tellingen en vereenvoudigd stemrecht voor uitzendmedewerkers

2023-03-16
sociale verkiezingen

Een ver-van-ons-bed-show voor sommigen, een belangrijk onderwerp voor velen. De laatste sociale verkiezingen dateren van 2020 en dat betekent dat het stilaan tijd wordt om van start te gaan met de voorbereidingen voor de volgende editie. Voor de sociale verkiezingen van 2024 wordt het stemrecht voor uitzendmedewerkers eenvoudiger gemaakt in vergelijking met de sociale verkiezingen van 2020. Toegegeven, niet de meest behapbare materie om zich in te verdiepen. Wij vatten daarom de belangrijkste regels en wetwijzigingen voor u samen.


Sociale verkiezingen voor dummies 

Sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd in ondernemingen die gemiddeld minstens 50 of 100 medewerkers tewerkstellen. Ze werden in het leven geroepen om vertegenwoordigers te verkiezen voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (ON). Bedrijven die minstens 50 medewerkers tellen gedurende een vooraf bepaalde referteperiode, moeten een CPBW oprichten. Vanaf 100 medewerkers, kan ook een ON worden opgericht.  

Andere spelregels voor de telling van uitzendmedewerkers 

De referteperiode voor de telling van reguliere (vaste) medewerkers, loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Voor uitzendmedewerkers geldt een afzonderlijke regeling: zij tellen mee in de berekening als ze aan de slag zijn tussen 1 april 2023 en 30 juni 2023. Als u dus uitzendmedewerkers tewerkstelt in het tweede kwartaal van 2023, kunnen die mogelijk meebepalen of uw onderneming de drempel van 50 of 100 medewerkers overschrijdt.  

Let wel: uitzendmedewerkers die een vaste medewerker vervangen wiens arbeidsovereenkomst geschorst is (wegens arbeidsongeschiktheid of tijdskrediet bijvoorbeeld), tellen niet mee. 

Ook stemrecht voor uitzendmedewerkers  

In 2020 werd het stemrecht voor uitzendmedewerkers ingevoerd. Dit blijft zo voor de sociale verkiezingen van 2024, alleen worden de voorwaarden vereenvoudigd. Uitzendmedewerkers die minstens 32 dagen hebben gewerkt in een onderneming, in de drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de aankondiging van de datum van de verkiezingen is bekendgemaakt, mogen ook een stem uitbrengen.  

Speciaal register voor uitzendmedewerkers

Stelt u in het tweede kwartaal van 2023 uitzendmedewerkers tewerk? Dan bent u ook verplicht om een register bij te houden, ook als u nu al weet of u de drempel van 50 of 100 medewerkers zal overschrijden of niet.  

In het register moeten een aantal vaste zaken worden vermeld, zoals het inschrijvingsnummer, naam, begin en einde van de periode van uitzendarbeid, wekelijkse arbeidsduur van de uitzendmedewerker en gegevens van het uitzendkantoor. Dit register dient als bijlage bij het algemeen personeelsregister.  

Belangrijke uitzondering: als uw onderneming vandaag al een ondernemingsraad heeft (en dus minstens 100 medewerkers tewerkstelt, zonder de uitzendmedewerkers mee te tellen), kan uw onderneming met het akkoord van de ondernemingsraad vrijgesteld worden om een register bij te houden. Dit akkoord moet bevestigd worden vóór 1 april 2023. 

Meer info over de sociale verkiezingen van 2024? 

Verdiept u zich graag  verder in de sociale verkiezingen of heeft u een specifieke vraag die in dit artikel niet werd beantwoord? Aarzel dan niet om te surfen naar www.socialelections.be. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt met alle recentste updates en informatie over de sociale verkiezingen van 2024. 

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956