Vaccinatieverlof: mag mijn medewerker zich laten vaccineren tijdens de werkuren?

COVID-19 vaccinatie

Binnenkort krijgt iedereen een oproepingsbrief in de bus om zich te laten inenten in een vaccinatiecentrum voor een coronavaccin. Aangezien de meeste vaccinatiecentra 12 uur per dag open zullen zijn, bestaat de kans dat uw medewerkers uitgenodigd worden voor hun vaccinatie tijdens de werkuren. Moet uw medewerker verlof nemen om zich te laten vaccineren? En wat met medewerkers die niet snel heen en weer kunnen gaan naar het vaccinatiecentrum? Wij verzamelden alle antwoorden op de meest gestelde vragen.

Moet mijn medewerker verlof nemen voor de vaccinatie?

Neen. De ministerraad heeft beslist dat iedere werknemer betaald (omstandigheids)verlof of klein verlet kan krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Concreet betekent dit dat werknemers afwezig kunnen zijn van het werk, met behoud van het loon, gedurende de tijd die nodig is om zich te verplaatsen van en naar het vaccinatiecentrum (incl. de vaccinatie zelf). Deze verplaatsing zou normaliter slechts een deel van de werkdag in beslag moeten nemen. Wanneer deze regelgeving ingaat is vandaag nog niet bekend.

 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor klein verlet?

Om recht te hebben op klein verlet of omstandigheidsverlof, moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

 • De werknemer moet zijn werkgever verwittigen zodra hij of zij weet wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden.
 • Het verlof mag enkel worden gebruikt waarvoor het wordt toegekend, namelijk het toedienen van een coronavaccin.
 • De werknemer moet dit bewijzen op verzoek van de werkgever door het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op de plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Als de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op die specifieke locatie, dient de medewerker zijn of haar uitnodiging voor te leggen.

 

Hoe lang mag mijn medewerker afwezig zijn?

Uw medewerker mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om zich te begeven naar het vaccinatiecentrum, zich te laten vaccineren en terug te keren.

 

Ik heb medewerkers die slechts deeltijds werken. Geldt deze regeling ook voor hen?

Ook deeltijdse medewerkers hebben recht op klein verlet, onder dezelfde voorwaarden als medewerkers die voltijds aan de slag zijn. De toediening van het coronavaccin moet dus vallen op een normale werkdag van de medewerker.

Stel: uw medewerker werkt altijd op maandag, dinsdag en vrijdag. Indien de vaccinatie plaatsvindt op dinsdag, heeft de werknemer recht op vaccinatieverlof. Als de vaccinatie gepland is op woensdag, dan is er geen sprake van vaccinatieverlof.

 

Mag ik mijn medewerker vragen om verlof te nemen?

Als werkgever kunt u het vaccinatieverlof niet weigeren indien de werknemer aan de hierboven gestelde voorwaarden heeft voldaan. Als u op voorhand op de hoogte wordt gebracht van de afwezigheid, kunnen personeelsplanningen worden aangepast. Er mag geen druk worden opgelegd om de vaccinatie buiten de werkuren te laten doorgaan.

 

Mag ik mijn medewerker vragen om de afspraak te verplaatsen?

In bepaalde gevallen zal het wenselijk zijn een alternatieve datum te kiezen om zich te laten vaccineren. Er mag evenwel geen druk op de werknemer worden gelegd om zich buiten de werkuren te laten vaccineren.

 

Mijn medewerker werkt in Geel maar moet zich laten vaccineren in De Panne (waar hij gedomicilieerd is). Hij kan dus onmogelijk binnen de vier uur terug op het werk zijn. Wat nu?

Het vaccinatieverlof kan worden genomen voor de tijd die nodig is om zich heen en weer te verplaatsen en zich te laten vaccineren.

 

Kan ik mijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

Neen. De overheid legt geen verplichte vaccinaties op. U kunt dit als werkgever evenmin doen. De vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis, maar als werkgever kunt u uw werknemers wel sensibiliseren en informeren.

 

Mag ik als werkgever een bewijs van vaccinatie vragen?

Het attest van vaccinatie is een medisch attest. In geen geval mag de werkgever dit opvragen. Wanneer de werkgever deze spontaan zou ontvangen, dan mag de informatie niet verwerkt of geregistreerd worden. Een lijst aanleggen met de gevaccineerden en niet-gevaccineerden op de werkvloer is aldus strijdig met de regels rond GDPR.

 

Mogen er voordelen of nadelen gekoppeld zijn aan het al dan niet vaccineren?

Het wel of niet vaccineren mag niet tot nadelige gevolgen leiden, zoals bijvoorbeeld een functiewijziging, een waarschuwing of ontslag. Evenmin mogen er beloningen worden uitgedeeld, zoals bonussen of promoties.

 

Wat met werknemers die zich laten vaccineren vóórdat de wet die hiervoor klein verlet toekent van kracht is geworden?

Strikt juridisch gezien kan de werknemer van de werkgever niet eisen om het loon te betalen voor de uren die hij afwezig is geweest om zich te laten vaccineren. Het staat u als werkgever uiteraard vrij om op het niveau van de onderneming te voorzien in de toekenning van klein verlet volgens dezelfde regels als deze waarin het wetsontwerp voorziet. Dit kan door een mededeling aan alle werknemers per e-mail of via het interne netwerk van de onderneming. Neem hierin het volgende op:

 • de voorwaarden waarin de medewerker dient te voldoen om recht te hebben op klein verlet;
 • het feit dat deze informatie enkel kan worden gebruikt met het oog op de organisatie van het werk of een correcte loonadministratie. De gegevens mogen onder geen enkele vorm worden bijgehouden of geregistreerd.
 • dat deze regeling van toepassing is tot de dag waarop de officiële wet in werking treedt.

 

Wat als mijn medewerker ziek wordt als gevolg van de bijwerkingen van het vaccin?

Als werknemers ziek worden door de bijwerkingen van het vaccin, gelden de gebruikelijke ziekteregels. De afwezigheid wegens ziekte door de bijwerkingen vallen dus niet onder klein verlet.

Deel dit artikel

Lies Planckaert

Lies Planckaert Legal Compliance Manager

Gerelateerde posts

 • dag van de arbeid
  verlof

  Dag van de Arbeid: enkele weetjes

  1 mei, Labour Day, ofte: Dag van de Arbeid. Hoewel de Engelse naam alles doet wijzen in de richting van zwangere dames is niets minder waar. Laat ons afgaan op de Nederlandse benaming.
 • Klein verlet
  verlof

  Wanneer heb je recht op klein verlet?

  Bij klein verlet, kort verzuim of omstandigheidsverlof heb je als medewerker het recht om afwezig te zijn op het werk, met behoud van loon. Wanneer je precies recht hebt op klein verlet en welke types er bestaan, lees je hieronder.
 • Dagje verlof of dagje zeuren?
  wetgeving | verlof

  Dagje verlof of dagje zeuren?

  Wanneer al jouw dagen verlof opgenomen zijn, droom je wel eens van een dagje vrij (of een dagje zeuren).
 • Bouwverlof 2019
  verlof | vakantie

  Bouwverlof 2019

  Het is bijna zo ver. Nog even op de tanden bijten vooraleer we kunnen profiteren van een welverdiende vakantie. Ben jij ook al benieuwd wanneer je dit jaar zal genieten van een gezellige barbecue en een fris pintje? Wij zetten graag de nieuwe data van het bouwverlof voor jou op een rij!
 • veel verlengde weekends
  verlof | vakantie

  2016 heeft veel verlengde weekends in het vooruitzicht

  Niets zo leuk als een verlengd weekend dankzij een feestdag. Wel, Accent Jobs heeft goed nieuws voor jou. In 2016 hebben we, mits enkele toegevingen van drie verlofdagen, maar liefst 10 verlengde weekends. Hoe dit komt, dat lees je hier.