Bereken hier je opzegtermijn

Opzegtermijn

Ben je van plan om je ontslag in te dienen of heb je je ontslag gekregen van je werkgever? Dan staat er je nog een opzegperiode te wachten, tenzij jullie dit onderling anders beslissen. Dat is een periode waarin je doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven of gekregen. Hoe lang die periode bedraagt, is afhankelijk van verschillende factoren.

Wanneer start mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn gaat steeds in op de maandag volgend op de week van het ontslag. Hoe lang je opzegtermijn bedraagt, hangt af van wie de beslissing maakte om de samenwerking stop te zetten en van de datum waarop het arbeidscontract werd aangegaan. Bereken hieronder zelf hoeveel je opzegtermijn bedraagt.

 

Ik heb zelf mijn ontslag ingediend

Als jij zelf je ontslag hebt ingediend, kan je via onderstaande tabel eenvoudig zelf berekenen hoe lang jij nog in het bedrijf aan de slag moet. Zodra je anciënniteit meer dan 8 jaar bedraagt, is de opzegperiode bovendien geplafonneerd. Zo zal je opzegperiode nooit langer dan 13 weken bedragen, ongeacht of je nu al 9 of 35 jaar in dienst was.

Anciënniteit  Opzegtermijn 
0 tot 3 maanden  1 week 
3 tot 6 maanden 2 weken
6 tot 12 maanden 3 weken
12 tot 18 maanden 4 weken
18 tot 24 maanden 5 weken
2 tot 4 jaar 6 weken
4 tot 5 jaar 7 weken
5 tot 6 jaar 9 weken
6 tot 7 jaar 10 weken
7 tot 8 jaar 12 weken
Meer dan 8 jaar 13 weken

 

Ik werd ontslagen

Als je je ontslag hebt gekregen, zal je opzegperiode er langer uitzien dan als je zelf je ontslag hebt gegeven. Bovendien is de berekening iets complexer als je vóór 1 januari 2014 in dienst bent getreden. In dat geval is je opzegtermijn uit twee delen opgebouwd, want op die dag werd het eenheidsstatuut ingevoerd en werd de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden gelijkgesteld. Wij helpen je op weg!

Ik ben in dienst getreden na 1 januari 2014
Als jij na 1 januari 2014 in dienst bent getreden, is het heel eenvoudig om de duur van je opzegperiode te berekenen via onderstaande tabel.

Anciënniteit  Opzegtermijn 
0 tot 3 maanden  2 week 
3 tot 4 maanden 3 weken
4 tot 5 maanden 4 weken
5 tot 6 maanden 5 weken
6 tot 9 maanden 6 weken
9 tot 12 maanden 7 weken
12 tot 15 maanden 8 weken
15 tot 18 maanden 9 weken
18 tot 21 maanden 10 weken
21 tot 24 maanden 11 weken
2 tot 3 jaar 12 weken
3 tot 4 jaar 13 weken
4 tot 5 jaar 14 weken
5 tot 6 jaar 18 weken
6 tot 20 jaar 3 weken extra per bijkomend jaar
20 tot 21 jaar 62 weken
Per bijkomend jaar 1 week extra

Ik ben in dienst getreden voor 1 januari 2014
Als je al aan de slag was bij je werkgever op 31 december 2013 of eerder, dan val je in een overgangsperiode. Je opzegperiode opgebouwd voor 1 januari 2014 blijft behouden. Deze opzegperiode dien je op te tellen bij de nieuwe opzegperiode, die hierboven werd toegelicht. Het deel voor de periode voor 1 januari 2014 is afhankelijk van je statuut (arbeider of bediende).

- Arbeiders
Als je al aan de slag was bij je werkgever op 31 december 2013 of eerder, dan val je in een overgangsperiode. Je opzegperiode opgebouwd voor 1 januari 2014 blijft behouden. Deze opzegperiode dien je op te tellen bij de nieuwe opzegperiode, die hierboven werd toegelicht. Het deel voor de periode voor 1 januari 2014 is afhankelijk van je statuut (arbeider of bediende).

Anciënniteit  Opzegtermijn
6 maanden tot 5 jaar 35 dagen
5 tot 10 jaar 42 dagen
10 tot 15 jaar 56 dagen
15 tot 20 jaar 84 dagen
Meer dan 20 jaar 112 dagen

Als jij niet onder CAO nummer 75 valt, gelden doorgaans andere wettelijk bepaalde termijnen.

Anciënniteit Opzegtermijn
Minder dan 20 jaar 28 dagen
Meer dan 20 jaar 56 dagen

- Bedienden
Voor bedienden wordt de opzegperiode voor de periode voor 1 januari 2014 berekend volgens deze regel:

 • Indien bruto jaarsalaris van minder dan € 32 254: 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit
 • Indien bruto jaarsalaris van meer dan € 32 254: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden

Deze opzegtermijn moet je telkens optellen met de opzegtermijn voor je jaren dienst na 1 januari 2014 om tot je volledige opzegperiode te komen.

Deel dit artikel

Delphine Floré-caeseele

Delphine Floré-caeseele HR Engagement Recruiter

Gerelateerde posts

 • Eenheidsstatuut schaft proefperiode af
  opzegtermijn | uitzendkracht

  Eenheidsstatuut schaft proefperiode af: wat zijn de gevolgen?

  Sinds 1 januari 2014 is het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden van kracht. Dit nieuwe statuut heft het onderscheid tussen arbeiders en bedienden op. Eén van de gevolgen van het eenheidsstatuut is de afschaffing van de proefperiode. Wat dit juist wil zeggen, welke impact dit heeft op arbeidsovereenkomsten en hoe dat zit bij uitzendarbeid en studentenarbeid, lees je hier.
 • Ontslagen? Vanaf nu krijg je een reden voor je ontslag
  C4 | opzegtermijn

  Ontslagen? Vanaf nu krijg je een reden voor je ontslag

  Wie ontslagen werd, kwam maar al te vaak de exacte reden niet te weten. Dat is frustrerend, want zo krijg je niet de kans om jezelf te verbeteren. Je kan ook jezelf de schuld geven, terwijl eigenlijk externe factoren aan de basis lagen van je ontslag. Gelukkig komt daar nu verandering in. Op 10 februari werd er een akkoord bereikt, waarin onder andere bepaald wordt dat de werkgever een reden voor ontslag moet opgeven.