Wanneer heb je recht op klein verlet?

Klein verlet

Bij klein verlet, kort verzuim of omstandigheidsverlof heb je als medewerker het recht om afwezig te zijn op het werk, met behoud van loon. Wanneer je precies recht hebt op klein verlet en welke types er bestaan, lees je hieronder.

Wat is klein verlet?

Bij bepaalde familiale gebeurtenissen, burgerlijke verplichtingen of als je voor het gerecht moet verschijnen, heb je recht op klein verlet. Dit betekent dat de wetgeving je het recht verleent om afwezig te blijven van het werk, met behoud van je normale loon. Klein verlet wordt ook wel eens omstandigheidsverlof of kort verzuim genoemd.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Er zijn vier voorwaarden om aanspraak te maken op klein verlet:

 • De gebeurtenis geeft recht op klein verlet
 • De medewerker zou normaal gezien werken
 • De medewerker verwittigt de werkgever zo snel mogelijk
 • De afwezigheidsdagen moeten gebruikt worden voor het doel waarvoor ze toegestaan worden

Ook medewerkers die deeltijds werken hebben recht op klein verlet, voor zover de afwezigheidsdagen samenvallen met dagen waarop de medewerker normaal zou werken. Voor wettelijk samenwonenden geldt dezelfde regeling als voor gehuwde koppels.

 

Voor welke gebeurtenissen heb je recht op klein verlet?

In het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 worden de verschillende gebeurtenissen opgesomd die recht geven op klein verlet. Onderstaande lijst is een minimumrekening. Dit betekent dat sommige cao’s of arbeidsreglementen gunstiger regelingen voorzien, waardoor je bijvoorbeeld ook klein verlet kan krijgen om te verhuizen of om getuige te zijn op een huwelijk. Daarnaast is het ook soms mogelijk om een individuele overeenkomst te treffen met je werkgever.

Reden van afwezigheid Duur van de afwezigheid 
Huwelijk van de medewerker.  2 dagen naar keuze (tijdens de week van het huwelijk of de daaropvolgende week) 
Huwelijk van een kind van de medewerker of van zijn/haar partner, van een (schoon)broer, (schoon)zus, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder of kleinkind.  De dag van het huwelijk 
Priesterwijding of toetreding tot een klooster van een kind van de medewerker of van zijn/haar partner, van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus.  De dag van de plechtigheid 
Overlijden van de partner, van een kind van de medewerker of zijn/haar partner, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefvader.  Drie dagen naar keuze, in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis 
Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, (over)grootvader, (over)grootmoeder, (achter)kleinkind, schoonzoon of schoonzus die bij de medewerker inwoont.  Twee dagen naar keuze, in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis 
Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, (over)grootvader, (over)grootmoeder, (achter)kleinkind, schoonzoon of schoonzus die niet bij de medewerker inwoont.  De dag van de begrafenis 
Plechtige communie of lentefeest van een kind van de medewerker of zijn/haar partner.  De dag van de gebeurtenis, een gewone activiteitsdag onmiddellijk voor of na de gebeurtenis indien die samenvalt met een zondag, een feestdag of een dag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt. 
Deelname aan een vergadering van de familieraad die door de vrederechter werd bijeengeroepen.  De nodige tijd met een maximum van één dag 
Zetelen in een jury, oproeping als getuige voor een rechtbank, persoonlijk verschijnen op bevel van een arbeidsrechtbank.  De nodige tijd met een maximum van vijf dagen 
Uitoefenen van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau of een enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.  De nodige tijd 
Uitoefenen van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau bij verkiezingen voor het Europees parlement De nodige tijd met een maximum van vijf dagen 
Uitoefenen van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau bij stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.  De nodige tijd met een maximum van vijf dagen 
Geboorte van een kind van de medewerker indien verwantschap van dit kind ten opzichte van de vader werd vastgesteld.  Tien dagen naar keuze, binnen de 4 maanden vanaf de bevalling. 

 

Wat is geboorteverlof?

Ook bij een geboorte heeft de inwonende meeouder van het kind het recht om 10 dagen afwezig te zijn op het werk, als het verwantschap van het kind ten opzichte van de meeouder vaststaat. Deze dagen kunnen vrij gekozen worden tot 4 maanden na de bevalling.

Deel dit artikel

Delphine Floré-caeseele

Delphine Floré-caeseele HR Engagement Recruiter

Gerelateerde posts

 • dag van de arbeid
  verlof

  Dag van de Arbeid: enkele weetjes

  1 mei, Labour Day, ofte: Dag van de Arbeid. Hoewel de Engelse naam alles doet wijzen in de richting van zwangere dames is niets minder waar. Laat ons afgaan op de Nederlandse benaming.
 • COVID-19 vaccinatie
  verlof

  Vaccinatieverlof: mag mijn medewerker zich laten vaccineren tijdens de werkuren?

  Binnenkort krijgt iedereen een oproepingsbrief in de bus om zich te laten inenten in een vaccinatiecentrum voor een coronavaccin. Aangezien de meeste vaccinatiecentra 12 uur per dag open zullen zijn, bestaat de kans dat uw medewerkers uitgenodigd worden voor hun vaccinatie tijdens de werkuren. Moet uw medewerker verlof nemen om zich te laten vaccineren? En wat met medewerkers die niet snel heen en weer kunnen gaan naar het vaccinatiecentrum? Wij verzamelden alle antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Dagje verlof of dagje zeuren?
  wetgeving | verlof

  Dagje verlof of dagje zeuren?

  Wanneer al jouw dagen verlof opgenomen zijn, droom je wel eens van een dagje vrij (of een dagje zeuren).
 • Bouwverlof 2019
  verlof | vakantie

  Bouwverlof 2019

  Het is bijna zo ver. Nog even op de tanden bijten vooraleer we kunnen profiteren van een welverdiende vakantie. Ben jij ook al benieuwd wanneer je dit jaar zal genieten van een gezellige barbecue en een fris pintje? Wij zetten graag de nieuwe data van het bouwverlof voor jou op een rij!
 • veel verlengde weekends
  verlof | vakantie

  2016 heeft veel verlengde weekends in het vooruitzicht

  Niets zo leuk als een verlengd weekend dankzij een feestdag. Wel, Accent Jobs heeft goed nieuws voor jou. In 2016 hebben we, mits enkele toegevingen van drie verlofdagen, maar liefst 10 verlengde weekends. Hoe dit komt, dat lees je hier.