Intensief taalbad voor anderstalige Accent-uitzendmedewerkers

Taalbad

In het voorjaar van 2019 organiseert Accent op verschillende locaties in Vlaanderen open taalopleidingen, mede dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Europese Unie.

Waarom werd deze opleiding in het leven geroepen?

Op basis van feedback van zowel werkgevers als uitzendmedewerkers, kwamen we tot de vaststelling dat de minder uitgebreide talenkennis van sommige kandidaten ervoor zorgt dat het moeilijk is voor hen om goed te functioneren in een professionele omgeving, ondanks de expertise in hun vakgebied.
Met dit taalbad wil Accent kansen bieden aan kandidaten voor wie Nederlandse basiskennis een voorwaarde is om toegelaten te worden op de werkvloer, maar ook aan kandidaten die zich onvoldoende kunnen ontplooien op de werkvloer omwille van hun gebrekkige talenkennis.

Wie komt in aanmerking voor het intensief taalbad?

De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor uitzendmedewerkers, en dan voornamelijk arbeidersprofielen die over weinig tot geen voorkennis Nederlands beschikken. Dit gebrek aan voorkennis kan een belemmering vormen om hun werk correct af te leveren of veilig uit te voeren, maar evenzeer om zich goed te voelen op de werkvloer.

Wat houdt de opleiding concreet in?

Het taalbad bestaat uit 32 lesuren, onderverdeeld in elf sessies van twee of drie uur. Op dit moment wordt de opleiding al aangeboden in Sint-Denijs-Westrem en Herentals, maar ook in Roeselare zal het binnenkort mogelijk zijn om deze opleiding te volgen. De bedoeling is om de uitzendmedewerkers van een basiskennis Nederlands te voorzien, waarmee ze zich uit de slag kunnen trekken op de werkvloer. Na het afronden van de opleiding, zouden onze uitzendmedewerkers de volgende aspecten onder de knie moeten hebben:

 • Persoonlijke voornaamwoorden
 • Vraagstelling, negatie en bevestiging
 • Veiligheidsinstructies
 • Hulpwerkwoorden (zijn/hebben/mogen/kunnen/moeten/willen)
 • Getallen en tijdsaanduidingen
 • Jobgerelateerde woordenschat (materiaal en werktuigen)

Deze ondersteunende opleiding zal op termijn nog verder worden uitgebreid.


Deel dit artikel

Annelore De Stoop

Annelore De Stoop Projectmanager Opleidingen

Gerelateerde posts

 • Loopbaancheques: betaalbare loopbaanbegeleiding op maat!
  opleiding

  Loopbaancheques: betaalbare loopbaanbegeleiding op maat!

  Vind je geen voldoening meer op je werk? Ligt de werkdruk te hoog? Dan zijn de loopbaancheques allicht iets voor jou. Met loopbaancheques kan je tegen een lage prijs individuele loopbaanbegeleiding op maat krijgen. Loopbaanbegeleiders helpen je carrière een nieuwe richting in te sturen, zodat je binnenkort weer met een glimlach naar het werk kan!
 • c
  opleiding

  Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof?

  Vlaams opleidingsverlof is het recht voor elke werknemer uit de privésector om, onder bepaalde voorwaarden, afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen. De werknemer wordt doorbetaald tijdens de afwezige uren; de werkgever kan een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen van de overheid.
 • "Werken met freelancers, iets voor jou?"
  uitzendkracht | Trends

  Werken met freelancers, iets voor jou?

  Met 157 000 zijn ze, de freelancers die hun stempel op de Vlaamse arbeidsmarkt komen drukken. Net als goede uitzendmedewerkers zijn freelancers onmisbaar geworden om de war for talent te overwinnen. Twijfel je nog hoe je deze tijdelijke medewerkers kan inzetten of weet je niet onder welke omstandigheden je precies een beroep kan doen op freelancers? Lees dan snel verder!
 • IBO nu ook voor Franse werknemers in België
  opleiding | wetgeving

  IBO nu ook voor Franse werknemers in België

  IBO, of individuele beroepsopleiding, is inmiddels een gevestigde waarde in Vlaanderen. Het geeft mensen die net niet de nodige ervaring of kennis hebben, de kans aan de slag te gaan binnen een onderneming die potentieel in de kandidaat ziet, maar de ervaring of extra-opleiding ontbreekt. Nu wordt dit principe uitgebreid over de landsgrenzen.
 • Test hier of jij een flexijob-kenner bent
  Accent Jobs | uitzendkracht

  Test hier of jij een flexi-jobkenner bent!

  Flexi-jobs, het is bijna niet meer weg te denken in onze maatschappij. De vraag die wij ons, bij Accent Jobs stellen is: hoeveel weet jij over flexi-jobs? Vul snel deze quiz in en ontdek of jij een echte Flexi-jobkenner bent! Let wel: meerdere antwoorden zijn mogelijk!