Tijdskrediet

tijdskrediet

Tijdskrediet, wat is het, wat was het en wat wordt het?

Wat is het?

Tijdskrediet is een systeem dat werkzaam is in de privésector. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties volledig te onderbreken of om een bepaalde periode minder te werken. De werknemer mag na het tijdskrediet opnieuw in dezelfde functie aan de slag gaan.

Wat was het?

Als je tijdskrediet aanvroeg kon dat op twee manieren: je kon kiezen voor tijdskrediet zonder motief of tijdskrediet met motief. Door een tijdskrediet zonder motief aan te vragen, kon je een tijdlang minder of niet werken zonder reden. Je kon dan kiezen om 12 maanden volledig te stoppen met werken, 24 maanden halftijds te gaan werken of om 60 maanden 4/5e te gaan werken. Het tijdskrediet met motief werd toegekend om volgende redenen: zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar, zorgen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar, bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad, palliatieve zorg of wanneer je een opleiding wou volgen. Dit tijdskrediet biedt de mogelijkheid om 36 of 48 maanden halftijds of 4/5 te gaan werken, of om volledig thuis te blijven.

Wat wordt het?

Vanaf 1 april 2017 zal het niet meer mogelijk zijn om tijdskrediet aan te vragen zonder motief. Het was al zo dat je bij tijdskrediet zonder motief geen uitkering meer kreeg sinds 2015, maar nu wordt het tijdskrediet zonder motief dus volledig afgeschaft. Langdurige werkonderbreking blijft wel nog mogelijk indien je werkgever akkoord gaat.

Voor het tijdskrediet met motief verandert er op 1 april ook wat. Vanaf dan kunnen mensen een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet met motief in plaats van 36 maanden. Er komt mogelijks vanaf 1 juni 2017 nog een verandering voor mensen die een tijdskrediet met motief nemen. Vanaf dan zal het mogelijk zijn om tijdskrediet te nemen tot 51 maanden. Dit kan nog steeds om dezelfde redenen als vòòr de verandering.

Indien je geen tijdskrediet kan of wil nemen, kan je nog altijd kiezen voor onbetaald verlof. Lees meer hierover op deze blog.

Deel dit artikel

Melissa Goossens Social Law Manager

Gerelateerde posts