Eindejaarpremies voor vaste medewerkers

eindejaarspremie

Het einde van het jaar komt in zicht, en daarmee komt voor velen ook de eindejaarspremie eraan. Voor heel wat mensen een leuke extra voor tijdens de kerstdagen. Maar hoe zit dat nu juist met die eindejaarspremies als je in vast dienstverband werkt? Hoeveel bedraagt die en wanneer heb je er recht op?

Recht op een eindejaarspremie?

Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat je werkgever niet verplicht is om een eindejaarpremie te geven. Het is geen wettelijke verplichting maar toch hebben bijna alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) er wel recht op. Dit wordt allemaal vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Kijk dus zeker eens na of jij recht hebt op een eindejaarspremie.

Indien het aangegeven staat dat je recht hebt op de premie, dan geldt dit in de meeste gevallen vanaf dat je 6 maanden in dienst bent. Dit is ook van toepassing voor contracten van bepaalde duur en voor uitzendkrachten.

Noot: hier zijn uiteraard veel uitzonderingen op en dit is afhankelijk van paritair comité tot paritair comité. Wil je 100% zeker zijn? Vraag eens na bij een van onze consulenten van Accent Jobs of bij jouw werkgever.

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie?

Je eindejaarspremie wordt berekend op het bruto maandloon van december. Je krijgt een volledige eindejaarspremie als je het volledige jaar hebt gewerkt voor je huidige werkgever. Indien je minder dan een jaar gewerkt hebt dan zal je premie in vermindering worden gebracht met 1/12 per maand waarin je niet gewerkt hebt.


Let op! Als je dit jaar vb. ouderschapsverlof of tijdskrediet hebt opgenomen, dan tellen deze periodes niet mee. Ook wanneer je 4/5de werkt, zal je eindejaarspremie uiteraard ook aan je 4/5de loon berekend worden. Denk er ook aan dat de eindejaarspremie iets zwaarder belast wordt.

Via onderstaande link kan zelf uitrekenen hoeveel je eindejaarspremie netto zal bedragen:
http://www.jobat.be/nl/artikels/de-eindejaarspremie-in-paritair-comite-218

Ontslagen?

Werd je dit jaar jammer genoeg ontslagen? Dan heb je nog steeds recht op een deel van je eindejaarspremie. Dit zal in verhouding zijn met het aantal gepresteerde maanden tijdens dat jaar. Je moet wel minstens 6 maanden anciënniteit hebben bij je werkgever voordat je daar recht op hebt. Neem je zelf ontslag of teken je een wederzijds akkoord, dan moet je 5 jaar anciënniteit hebben. Maar ook hier geldt, bij elke werkgever kan dit licht verschillen, neem er dus zeker je arbeidsovereenkomst even bij.

Ben jij nog op zoek naar een leuke uitdagende job met een leuke eindejaarspremie op het einde van het jaar? Spring dan zeker eens binnen in een Accent Jobs kantoor in je buurt of raadpleeg het volledige overzicht van onze vacatures op onze nieuwe site!
Deel dit artikel

Lien Byttebier

Lien Byttebier General Manager Construct

Gerelateerde posts

 • alles over eindejaarspremie
  loon | Dertiende maand

  Kom hier alles te weten over jouw eindejaarspremie

  Sinterklaas staat te wachten op jouw dak en en ook de Kerstman popelt al van ongeduld. Cadeaus, kerstbomen, diners en recepties laten je diep in de buidel tasten. It’s the most​ wonderful time of the year wordt overal gezongen, maar dit geldt niet voor jouw portemonnee. Gelukkig is er de eindejaarspremie!
 • heb ik recht op een eindejaarspremie
  interim | Dertiende maand

  Heb ik recht op een eindejaarspremie?

  Een eindejaarspremie, de zogenaamde ‘dertiende maand’ is een bonus die deel uitmaakt van je loon. Er gelden echter dezelfde fiscale verplichtingen die van kracht zijn op je loon. Je moet dus belastingen en sociale bijdragen betalen. Een eindejaarspremie is echter niet verplicht en is afhankelijk van de sector waarin je werkt. Er bestaan verschillen tussen de premies voor vaste werknemers en uitzendkrachten.
 • De nieuwe begroting en jouw loon, hoe zit dat nu?
  loon | wetgeving

  De nieuwe begroting en jouw loon, hoe zit dat nu?

  Het federale kabinet heeft eergisterenmorgen, 20 november, een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De regering moest op zoek naar 3,44 miljard euro om de Europese afspraken na te leven en zocht bovendien nog 300 miljoen in functie voor de heropleving van de economie.

 • Hoe zit het met jouw vakantiegeld
  vakantie | wetgeving

  Hoe zit het met jouw vakantiegeld als je werkt via Accent Jobs?

  Naast je loon ontvang je als medewerker vakantiegeld. Waar zit nu het verschil tussen de uitbetaling van vakantiegeld aan bedienden en aan arbeiders? Met een verkort schema brengen we je onmiddellijk op de hoogte.
 • Hoe de werkcheque jongerenwerkloosheid een halt moet toeroepen
  loon | Pers

  Hoe de werkcheque jongerenwerkloosheid een halt moet toeroepen

  Laaggeschoolde jongeren raken ondanks hun talenten maar moeilijk aan een job. Met haar voorstel van de werkcheques wil minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) daar iets aan doen. De werkcheque is bedoeld als vervanging van de Activa-maatregel, die een maandelijkse korting van 1000 euro geeft aan bedrijven die jonge en laaggeschoolde werknemers in dienst nemen. Volgens De Coninck zijn werkcheques veel minder complex.