Wanneer heb je recht op sociaal verlof?

Wanneer heb je recht op sociaal verlof

Je kind is ziek, je schoonmoeder valt van de trap of je partner moet plots gehospitaliseerd worden… Gelukkig kan je voor deze dwingende redenen sociaal verlof krijgen. Wat de voorwaarden zijn, hoelang je sociaal verlof mag nemen en hoe dat zit met je bezoldiging? Dat leggen we je hieronder piekfijn uit!

Wat is sociaal verlof?

Sociaal verlof wordt ook wel eens familiaal verlof of verlof om dwingende redenen genoemd. Hierdoor heb je als medewerker het recht om afwezig te zijn op het werk door elke niet-voorziene gebeurtenis die los van het werk staat en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de medewerker vereist, voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. Dit geldt voornamelijk bij ziekte of een ongeval.

 

Wanneer krijg je sociaal verlof?

Sociaal of familiaal verlof krijg je voor elke niet-voorziene gebeurtenis die je tussenkomst vereist. Hieronder verstaan we:

 • Ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van je partner of een familielid dat onder hetzelfde dak woont (ook als dat bijvoorbeeld de grootvader is van je partner).
 • Ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van een (schoon)kind of (schoon)ouder, ook wanneer je niet onder het zelfde dak woont.
 • Ernstige, materiële schade aan je eigen bezittingen, zoals storm- of brandschade aan je woning.
 • Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer men partij is in het geding.

 

Word je tijdens je sociaal verlof betaald?

In principe is sociaal verlof onbetaald. In sommige gevallen kan je samen met je werkgever een andere regeling treffen, zodat je bijvoorbeeld nog een aantal dagen wordt uitbetaald.

 

Wat zijn de verplichtingen als je sociaal verlof neemt?

Als je sociaal verlof opneemt, moet je de werkgever indien mogelijk vooraf verwittigen. Lukt dit niet? Breng dan je werkgever op de hoogte zodra je kan. Het is mogelijk dat je werkgever vraagt om de dwingende reden te bewijzen aan de hand van de gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

 

Hoelang kan je sociaal verlof nemen?

Je hebt bij sociaal verlof het recht om afwezig te blijven gedurende de volledige tijd dat je tussenkomst vereist is. Let wel op: elke medewerker mag jaarlijks maximum 10 dagen verlof om dwingende redenen nemen bij voltijdse tewerkstelling. Werk je deeltijds, dan wordt de duur verminderd in verhouding tot de gepresteerde arbeidsduur. Wie slechts halftijds werkt, mag dus maximaal 5 dagen per kalenderjaar afwezig zijn door sociaal verlof.

Op zoek naar een nieuwe job? Blader dan zeker eens door onze openstaande vacatures!

Deel dit artikel

Melissa Goossens Project Manager Compliance

Gerelateerde posts

 • Dagje verlof of dagje zeuren?
  wetgeving | verlof

  Dagje verlof of dagje zeuren?

  Wanneer al jouw dagen verlof opgenomen zijn, droom je wel eens van een dagje vrij (of een dagje zeuren).
 • je rustdagen in de bouw voor 2015
  vakantie | verlof

  Je rustdagen in de bouw voor 2015

  Een overzicht van de rustdagen in de bouw. Ben je aan de slag in de bouwsector? Dan telt jouw werkweek wettelijk 38 uren. Maar … in realiteit zijn dat er doorgaans 40. Als compensatie krijg je jaarlijks 12 rustdagen in de bouw. Je paritair comité bepaalt wanneer die vallen. Voor 2015 is dat op:
 • hoe en wanneer betaald educatief verlof
  opleiding | wetgeving

  Hoe en wanneer betaald educatief verlof aanvragen?

  Betaald educatief verlof wordt omschreven als ‘het recht toegekend aan werknemers, die bepaalde opleidingen volgen, om afwezig te zijn met behoud van het normale loon. Er zijn 2 soorten educatief verlof: onder de vorm van extra verlofuren voor de opleidingen die je in je vrije tijd volgt of als verlof om de lessen bij te wonen, indien de lesuren met de werkuren samenvallen.
 • je verlof meenemen naar het volgende jaar
  wetgeving | vakantie

  Je verlof meenemen naar het volgende jaar, kan dat?

  Hoe hard we allemaal ook uitkijken naar onze vakantiedagen, plots is het einde van het jaar in zicht en zitten we nog met een aantal verlofdagen die dienen opgenomen te worden. Het is een fenomeen dat vaker voorvalt dan je zou denken. Wat nu? Mag je verlof meenemen naar volgend jaar?
 • Tijdskrediet de grote lijnen op een rij
  wetgeving | deeltijds werken

  Tijdskrediet: de grote lijnen op een rij

  Je privé- en werkleven zijn niet altijd gemakkelijk te verzoenen. Soms heb je nood aan wat ademruimte: voor jezelf of je gezin. Dat kan! Met het tijdskrediet – de vroegere ‘loopbaanonderbreking’. Daarmee zet je jouw job tijdelijk op een lager pitje.