Offre d'emploiProcesoperator/Technieker | Beringen

Postulez maintenant !

Description de l'emploi

De Procesoperator staat in voor het bedienen van de rolbruggen, de weegcomputer, het vliegaslaadstation, en in voorkomend geval andere onderdelen van de installatie, en voor het uitvoeren van preventief onderhoud alsook eerstelijns curatief onderhoud aan de volledige installatie. Het bedienen slaat op het controleren en besturen van de onderdelen, de nodige testen doen om de toestand van de installatie en zijn onderdelen na te gaan, en de volledige rapportering betreffende de toestand en werking van de installatie. Onder onderhoud wordt zowel het mechanisch als het elektrisch onderhoud en herstellingen verstaan, evenals het opsporen van storingen, het rapporteren betreffende de storingen aan de Procesverantwoordelijke, in het shiftrapport en aan de collega’s, de oorzaken van die storingen analyseren, voorstellen doen ter voorkoming van storingen…. De Procesoperator ziet bovendien toe op de reinheid van de installatie en de productiegebouwen en haar omgeving en zal, indien nodig, samen met de Procesverantwoordelijke de nodige reinigingswerkzaamheden uitvoeren.

Je ondersteunt tijdens je shift de Procesverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de stroomproductie en de stoomlevering. De installatie bestaat uit : afvalbunker met kraan, roosteroven, stoomketel, stoomturbine, generator, rookgasreiniging, assenafvoer
Onder leiding van de Procesverantwoordelijke volg je nauwgezet de productieprocedures op
Je bent in staat om in de controlekamer het volledige productieproces op volgen en zo nodig, na overleg met de Procesverantwoordelijke, de noodzakelijke bijsturingen uit te voeren
Aan de hand van routinematige controlerondes, waarbij checklists gehanteerd worden, meet je de nodige parameters en meld je eventuele afwijkingen, gebreken, defecten en storingen aan je Procesverantwoordelijke
Op instructie van de Procesverantwoordelijke help je met het oplossen van problemen en het vervangen van defecte onderdelen
Je voert tijdens de shift ook terugkerende preventieve onderhoudstaken uit (zoals bv smeringen)
Je zorgt voor een nette en veilige werkplek
Je zorgt ervoor dat alle gereedschap na je shift terug op de voorziene plaats en in propere toestand opgeborgen wordt
Je draagt de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volgt de VGMinstructies (VGM = veiligheid, gezondheid en milieu)
Je meldt onveilige situaties en calamiteiten
Je zorgt voor een goede informatieoverdracht bij de shiftwissel
Je neemt zelf initiatief om continu bij te leren / bijkomende informatie te vragen aan je Procesverantwoordelijke
Tijdens de dagdienst werk je, in opdracht van de Productie Manager of diens assistent, aan controle- en onderhoudstaken
Je kan polyvalent ingezet worden (tijdelijke opvang van afwezigheid of ondersteuning bij piekbelasting) binnen de kennis en de kunde van de functiehouder, ook in bv. een afdeling Onderhoud. Enkel na goedkeuring van jou kan dit ook op andere sites gebeuren.
Je kan werken in een volcontinu systeem

Votre profil

Je hebt bij voorkeur ervaring met werken in een procesomgeving in de zware industrie
Processturingen
Basis elektriciteit
Kennis pneumatica van industriële installaties
Kennis hydraulica van industriële installaties
Mechanische montagetechnieken

Je kan zelfstandig en accuraat werken
Kritisch en analytisch nadenken
Technische en elektrische plannen lezen en interpreteren
Controles uitvoeren
Je gaat respectvol om met collega's en materialen
Je volgt de geldende veiligheidsprocedures nauwgezet op
Je bent een teamplayer
Je draagt je verantwoordelijkheid

Nous vous offrons

een uitdagende functie in een hecht team
een vast contract
de mogelijkheid om opleidingen te volgen en je groei te garanderen
(lange termijn) projecten bij bedrijven in de regio van de woonplaats
actief in diverse sectoren (voeding, pharma, chemie, automotive, etc.)
Mooie loonvoorwaarden incl. extralegale voordelen (bv. optie firmawagen ook voor privégebruik)
professioneel werkmateriaal en PBM’s

Informations sur l'entreprise

Onze klant is actief in de wereld van outsourcing, en een totaalpartner op vlak van onderhoud. We ondersteunen onze klanten op alle niveaus: van onderhoud tot storingsanalyse, van engineering tot project- en maintenance management.

Numéro d'agrément: VG13/BUO
La diversité et l’inclusion sont des choses importantes pour Accent. Peu important qui, quoi ou comment tu es ou ce que tu représentes, ce sont tes talents qui font la différence.
Partagez cette offre

Postuler

Postulez avec les informations de l'un de vos profils :

Postulez
via MyAccent

Ou remplissez vos coordonnées ci-dessous :